ensr

Baner Ivan

Promena PLC programa kada nemate backup? Promena Siemens OP/TP programa kada nemate .hmi fajl?

Firma koja je razvijala softver više ne postoji?

Moguće je pristupiti PLC S7 300 programu!
Moguće je izvršiti promene na Siemens panelu/SCADA!

Nudimo pomoć! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Kako radimo

PLC nivo: dolazimo na vaš sajt, vršimo pregled stanja, pristupamo S7 300 programu i pravimo potrebne izmene.

OP/SCADA nivo: Možemo da menjamo sve tekstove u Simatic panelima, čak i bez konfiguracionog programa! Kod sledećih Simatic panela tekstovi mogu biti menjani bez source koda (runtime programi mogu biti modifikovani bez konfiguracionog fajla): WinCC Flexible SCADA (PC-Runtime), Mobile Panel 170, Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, OP77B, TP170B, OP170B, TP170B mono DP, OP177B mono DP, TP170B color PN/DP, OP177B color PN/DP, TP270, OP270, TP277, OP277, MP177, MP270, MP270B Touch, MP270B Touch, MP277 Touch, MP277 Touch, MP370 Touch, MP370 Touch, MP377 Touch, MP377 Touch, C7-635 (TP170B, OP 170B), C7-636 (OP 270). Svi forumi tvrde da je nemoguće praviti izmene samo sa fwd fajlom/fwx fajlom/fwc fajlom, ali mi možemo!

Ukoliko su vam potrebne veće promene na Simatic panelu (dodavanje dugmića, novih ekrana, uklanjanje objekata), na osnovu runtime fajla ćemo napraviti vernu konfiguracionu kopiju i potrebne izmene. Alati koje smo napravili specijalno za ovu namenu nam omogućuju da obavimo rekonstrukciju po znatno povoljnijim cenama od konkurencije. Uopšte - mogućnost pravljenja konfiguracione kopije je za većinu kolega programera neverovatna. Pročitajte u nastavku primere i vodič za kolege iz održavanja - šta je i kako moguće menjati na Simatic sistemima.  

Primer iz prakse (1): paneli MP277 + PLC S7-315-2 DP. Prevod stranih termina na naš jezik i izmene u PLC kodu.

Radijator a.d. Zrenjanin, Srbija

MP277 original MP277 corrected

MP277: originalni ekran i preveden ekran

Jedna od naših najpoznatijih i najvećih livnica - Radijator a.d. - je nedavno nabavila polovnu Liniju za pripremu peska. Radijator je samostalno izvršio montažu, defektažu, reparacije i instalacione provere, ali je onda trebalo izvršiti modifikacije na upravljačkom sistemu i tu se stalo, pošto konfiguracioni fajlovi nisu bili dostupni. Na sreću, angažovana je naša firma.
HMI nivo: izvršen je prevod svih termina oba panela.
PLC nivo:
- Izbacivanje niza izvršnih uređaja koji su isključeni iz originalne platforme
- Promena načina rada pojedinih uređaja
- Interfejs i integracija sa drugim sistemima

Treba reći da je za uspeh ovog posla bilo presudno dobro poznavanje procesa i sistema od strane kolega iz službe održavanja.

Primer iz prakse (2): panel TP170A + PLC S7-314. Restauracija programa panela radi dodavanja novih polja i promena postojećih. Inkorporiranje novih uređaja u PLC kodu.

Gazpromnjeft NIS a.d. - Rafinerija nafte Pančevo, Srbija

TP170A original TP170A corrected

TP170A: originalni ekran i prepravljen ekran
Rafinerija je u Energani imala potrebu da doda još jedan duvač gara (bilo je šest postojećih). Osim instalacionih radova, trebalo je naravno napraviti i softverske izmene, ali se onda pokazalo da konfiguracionih fajlova nema. U jednom trenutku se razmišljalo da se čitav program napiše ponovo od nule. Međutim, angažovana je naša firma. Napravili smo samo potrebne izmene, čime smo uštedeli i novac i vreme, koje je u ovom slučaju bilo mnogo važnije.
HMI nivo: restaurisan je u potpunosti HMI program, a zatim su napravljene potrebne izmene (dodati novi parametri, novi alarmi, nove selekcije, izvršeno je preimenovanje duvača u skladu sa novousvojenim pozicijama).
PLC nivo: inkorporiran je nov duvač u postojeće sekvence.

Primer iz prakse (3): panel MP370. Prevod termina panela na naš jezik.

Pilana "Rajčanka", Gradačac, Bosna i Hercegovina

MP370 Original  MP370 corrected

MP370: Originalan i preveden ekran.

Pilana je nabavila polovni kotao, oprema je preseljena "1 na 1", ali je jezik panela (italijanski) bio nerazumljiv operaterima. Nije bilo backupa, pa su samim tim domaćini mislili da je nemoguće bilo šta uraditi. Pokušali su da prevod odštampaju na papiru i da ove papire (20 komada!) zalepe na orman, ali se brzo pokazalo da je to potpuno nepraktično. Na sreću, saznali su za PLC-LAD. Uradili smo prevod i ubzo nakon toga je sistem pušten u rad.

Primer iz prakse (4): panel OP77B. Prevod termina panela na naš jezik.

Radijator a.d. Zrenjanin, Srbija

OP77B original        OP77B corrected

OP77B: originalni ekran i preveden ekran.
Livnica je nabavila polovnu Čistilicu. Nije bilo potrebe za bilo kakvim PLC intervencijama, ali je trebalo prevesti jezik panela, što smo uspešno izvršili.

 

Koje su vam opcije na raspolaganju pri rekonstrukciji polovnog Simatic S7 sistema?

Upravljački sistem se generalno sastoji od PLC-a i uređaja za interfejs čovek-mašina (HMI), koji je ili operacioni panel ili SCADA. Programer u toku izrade pravi programe kako za PLC, tako i za HMI. Ovi programi "ispod haube" sadrže komentare i simboličke nazive promenljivih koji prate notaciju datu u projektu i definisanu tehnologijom, željama korisnika i osećaju programera šta bi trebalo pojasniti radi lakšeg snalaženja prilikom održavanja programa. Ovakvi programi se nazivaju konfiguracioni.
Prilikom downloada u PLC/HMI, program se kompajlira. Ono što se na kraju nađe u uređajima se naziva runtime program. Zajednička osobina runtime programa je da nemaju nikakave komentare i oznake simbola.
Odmah treba reći da je vama kao vlasniku sistema u velikom interesu da imate konfiguracione programe. Sa konfiguracionim verzijama ćete moći da pravite izmene na sistemu i nećete ekskluzivno zavisiti od firme koja je napravila softver. Takođe se potrudite da nabavite sve lozinke koje su programeri postavili.
Dogovor oko isporuke konfiguracionih fajlova i lozinki treba napraviti pre početka projekta, u toku pregovora. Korisnici ili o tome uopšte ne razmišljaju, ili podrazumevaju da će ih dobiti, ali ništa se ne podrazumeva! Zapravo, automatičarska firma će radije gledati da ih ne isporuči. Nekada je u pitanju zaštita specifičnih rešenja, nekada želja da se bude ekskluzivan izvođač. Bilo kako bilo, interesi su legitimni i zato služe pregovori da se sve utanači.

Ovako ili onako, ipak nemate konfiguracione fajlove...

Bilo da su vam potrebne neke promene ili ne, pokušajte da kontaktirate firmu koja je napravila softver i da ih zamolite da vam pošalju programe. Ako to ne uspe (ne žele, ili firma više ne postoji), napravite runtime backup. Runtime programi se mogu uploadovati iz Simatic uređaja koji su u radu. Ovi backupi služe prevashodno da u slučaju otkaza uređaja program spustite u identičan rezervni PLC/HMI. Nemojte da čekate da sistem počne da otkazuje, nego napravite backup odmah! Za pravljenje backupa uvek angažujte profesionalce, pošto postoji mnogo varijanti, čak i takva da se konfiguracioni fajl "krije" u uređaju (redak slučaj, ali moguć).
Runtime backupi nisu namenjeni za promene. Većina programera uopšte ne želi da se upušta u promene, a za većinu potencijalnih promena i Siemens i forumi složno tvrde da su nemoguće. Međutim, itekako ima rešenja...

Promena programa Simatic panela/SCADE

Krećemo od najdelikatnijeg slučaja. Backup panela je moguće napraviti pomoću Siemens Prosave programa ili preko USB/memorijske kartice – za uređaje koji imaju ove slotove. Takođe preporučujemo da napravite fotografije svih ekrana, radi zapisa o vrednostima parametara.
Prosave program će napraviti binarni backup sa kojim zaista ništa ne možete da uradite, osim da ga downloadujete u identičan uređaj, kada se orginalni pokvari.

Situacija je značajno bolja sa uređajima koji imaju USB/MMC slot. Ovaj backup ćete takođe moći da iskoristite za download u identičan uređaj.
Druga mogućnost kada se originalan uređaj pokvari je da nabavite od Siemensa odgovarajuću runtime licencu i da backup panela napravljen na kartici pokrenete na računaru. Koliko god bilo spasonosno, treba reći da je ovo ipak privremeno rešenje, dok ne nabavite novi panel. Osim problema zamene fizičkih dugmića raznoraznim rogobatnim kombinacijama na tastaturi, često je još problematičnije što laptop na može da bude dugo u prašnjavoj/mokroj/vrućoj/tesnoj sredini gde je inače predviđen panel.
Ali šta da radite ako vam je potrebna neka promena na panelu? Pročešljajte internet, svi složno tvrde da nema spasa. Mi ipak imamo rešenje! Sa backupom preko USB/MMC je moguće menjati tekstove na panelu (alarme, nazive na dugmićima i objektima, tekst liste, help tekst). Na ovaj način možete da izvršite update naziva nakon promena na sistemu. Još ekstremniji slučaj je kada su termini na stranom jeziku. Bez problema je moguće prevesti i ubaciti naše termine u panel! Zastoj u proizvodnji – 0 minuta.
Za ove promene postoji samo jedno ograničenje: zamenski termini (stringovi) ne mogu biti duži od originala – međutim ovo retko kada i retko gde predstavlja problem.
U mnogim slučajevima će ove promene biti dovoljne. Nažalost, za promene gde vam je potrebno da se doda ili ukloni neki objekat (dugme, slika, lista, novi ekran) - nijedan runtime backup neće moći da se menja. Ipak, i u ovom slučaju postoje neke alternative.
Ako su promene manje i jasno odvojene od glavnog sistema, možete da ugradite dodatni panel na kom će biti prikazani samo dodaci. Na PLC nivou obično nije problem da se "dogradi" neki dodatak u okviru istog PLC-a, eventulano uz dodatak IO kartica.
Ako su promene "razlivene", dodatni panel ne može da bude rešenje. Često je dodatni panel i nepraktičan. Opet imate dve varijante:
- Kompletna rekonstrukcija koja podrazumeva pravljenje novog PLC programa I pravljenje novih HMI programa
- Kopiranje programa panela i dodavanje ispravki + pravljenje samo dodataka na PLC nivou
Rešenje sa kompletnom rekonstrukcijom je često u praksi. Uvek je teško snaći se u tuđem kodu, posebno ako nema komentara. Osim toga, skoro svi programeri smatraju da je nemoguće napraviti novi HMI program samo po uzoru na stari runtime. Prednost kompletne rekonstrukcije je što se kreće od čiste situacije, ne uklapa se u tuđa rešenja i lakše se sprovode u delo svi zahtevi korisnika. Mana kompletne rekosntrukcije je što ćete platiti dva nova programa, ali posredno i tehnologa, odonosno know-how. Takođe treba da računate na neminovni zastoj u proizvodnji tokom puštanja u rad i testova, koji ne može da bude mali, pošto se od nule pravi ceo sistem.
Varijanta gde se pravi manji dodatak na PLC nivou, a HMI program kopira I menja koliko je potrebno je za većinu programera nepoznanica. Problem je u tome što ono što vidite su dugmići, tekstovi i input/output polja, ali ne vidite najvažnije "ispod haube" – tagove koje "gađa" HMI, niti postoji uobičajeni način da ih locirate. Uhvatili smo se u koštac sa ovim problemom i napravili niz alata koji otkrivaju tagove i način aktriviranja. Na ovaj način smo u mogućnosti da rekonstruišemo program panela. Sada postaje moguće da se rekonstrukcija obavi mnogo udobnije po korisnika. Prednosti ovog pristupa su što plaćate samo izradu dodataka na PLC nivou i izradu HMI programa. Treba imati u vidu da se tehnološki know-how krije upravo na PLC nivou, pa ovo drugo rešenje gde se izbegava kompletna rekonstrukcija može da bude i red veličine jeftinije. Zastoji su mnogo manji, pošto je tokom puštanja u rad moguće koristiti i postojeći HMI.

Slučaj sa zastarelim panelom

Ukoliko imate zastareli Simatic panel, a želite da nabavite rezervni, videćete da zastareli modeli koštaju značajno više od novih. Posebno ako je aplikacija jednostavna – razmotrite mogućnost da rekonstruišete program: dobićete konfiguracioni backup koji ćete moći da spustite u novi panel. Cena rekonstrukcije je uporediva sa razlikom cene starog i novog uređaja, a prednost je značajna.

Verovatno vas zanima - kako se kopira runtime backup Siemens panela??

Kao "mustra" se koristi backup napravljen pomoću USB/MMC slota, koji se pokrene na računaru. Naravno, moguće je koristiti i originalni panel u radu, ali to je uglavnom nedostupno ili nepraktično. Takođe je neophodno imati backup PLC programa, a poželjno je i elektrošeme, uputstvo za rad i sličnu dokumentaciju.
Prvi korak je pravljenje ekrana (dugmića, tekstova, slika) po uzoru na original. Ovo je najlakši deo posla.
Zatim sledi otkrivanje uslovno vidljivih objekata, kao i detekcija tagova. Za većinu kolega programera je ovo neostvariv zadatak. Za otkrivanje objekata i tagova je bilo potrebno razviti specijalan PLC program sa odgovarajućim interfesom.
Uslovno vidljivi objekti su dugmići ili strukture koje se pojavljuju samo ako tagovi imaju određenu vrednost. Iako potencijalno postoji bezbroj kombinacija, u praksi se to svodi na "normalne" slučajeve koji se rutinski otkrivaju. U krajnjoj liniji, konsultuje se korisnik koji daje smernice šta da se traži i pri kojim uslovima.
Otkrivanje tagova podrazumeva detekciju adresa, tip taga, tip aktivacije, format polja, donju i gornju granicu polja. U ogromnoj većini slučajeva jedno dugme aktivira jedan tag, ali treba ispitati svaki objekat dublje, pošto principijelno može da bude proizvoljno tagova po objektu. Tagovi se beleže u Excel fajl i u VAT tabele koje će služiti kasnije za test konstruisanih panela.
Zatim se pristupa "lepljenju" otkrivenih tagova na napravljene objekte. Po završetku se testira rezultujući program. Ovo se radi tako što se aktiviraju i stari i novi program i posmatraju se reakcije na ekranima i u VAT tabelama. Testove obavezno rade dva programera zajedno.
Skoro sve funkcionalnosti se rutinski otkrivaju i uspešno kopiraju. Može biti problem otkrivanje jobova i scriptova, ali na sreću ovo su stvari koje se mogu ili na drugačiji način rešiti , ili su periferne po osnovni rad sistema.
Važno je naglasiti da u međuvremenu korisnik može da upotrebljava postojeći program i panel. Po završenim testovima se spušta novonapravljeni program I testira u stvarnom radu. Pošto je u pitanju panel, najčešće se test svodi da se otprati jedan ciklus operaterskog rada bez ikakvog remećenja proizvodnje.

 

PLC S7 300/400 nivo

Podrazumeva se da vam je važno da čuvate backup i ovog programa. Ne zaboravite da napravite fotografije HMI ekrana ili na drugi način zabeležite podešene vrednosti parametara.
Bilo kakve promene na PLC nivou su mnogo pristupačnije nego na nivou HMI. Hardverska platforma je modularna, pricipijelno je moguće dodati nove IO kartice ili komunikacione kartice. Procesori su u dobroj meri kompatibilni, pa, ako je potrebno, moguće je postojeći zameniti drugim modelom-uz manje programerske intervencije.
Ono što može da bude problem je MMC password i slične zaštite. Programeri ih stavljaju da bi zaštitili intelektualnu svojinu ili – češće - da bi zaštitili sistem od preterano ljubopitljivih avanturista. Ako pogledate Internet, videćete da je stav Siemensa da nema zvaničnog načina da se ovakva zaštita zaobiđe. Ono što treba da uradite je da kontaktirate firmu koja je napravila softver, što je zaista pravi put. Međutim, problem nastupa ako ta firma više ne postoji, ili ako ni oni nemaju vaše podatke.

Ako googlate i dalje, videćete da ipak postoji zaobilaznica, koja je odavno javna tajna, ali ipak je pravo i najsigurnije rešenje da stupite u kontakt sa tvorcem programa i da se nekako dogovorite.
Treba imati na umu da je promena PLC programa bez komentara (konfiguracionog programa) sasvim izvodljiva, ali vrlo mučna. Korisnik mora obezbediti programeru saradnju osoblja koje dobro poznaje sistem: tehnologe ili operatere.

Osvrt na životni ciklus opreme

Kao i u svi ostali, i Simatic uređaji vremenom zastarevaju i zamenjuju se novim modelima. Kao što smo videli, S7 300/400 kontroleri nisu problem. Najbolje je da imate identičan uređaj u rezervi, ali može poslužiti i jači.
Kod panela je situacija mnogo teža. Videli smo da je često jedini izlaz imati na lageru identičan uređaj. Mnogi uređaji su zastareli, neki se ne proizvode, a za neke više ni servis ne može da se obezbedi. Postoje mnoge firme koje prodaju polovne uređaje, ali treba imati u vidu da i tako nabavljate vremešnu mašinu, koja ima ko zna kakvu elektroniku i kada će zakazati. Održavanje zastarele tehnike je uvek skuplje nego nabavka savremene.
Opet se pokazuje da je najbolje imati konfiguracioni fajl. U ovom slučaju možete da transformišete program namenjen za jedan tip panela u neki drugi.
Kao što smo rekli, čak i ako ne planirate promene, imajte u vidu mogućnost kopiranja/rekonstrukcije programa panela, pošto to može biti povoljnije rešenje nego nabavka rezervnog zastarelog panela.

 

ZAKLJUČAK

- Gledajte da obezbedite konfiguracione fajlove i sve lozinke od proizvođača softvera.
- Ukoliko ih nemate, angažujte profesionalce koji će bezbedno napraviti backup i dati savet kako da se naprave promene, ukoliko su vam potrebne.
- Ako imate zastareli Simatic panel, razmotrite varijantu kopiranja programa.
- Ako želite rekonstrukciju Siemens S7 300/400 sistema, sada znate da postoji i mogućnost sa kopiranjem HMI programa, što vam može značajno oboriti troškove i trajanje zastoja.
Stojimo na raspolaganju.

 

Opšti saveti pri nabavci polovnih upravljačkih sistema

Ovde dajemo neka jednostavna pravila koja će vam sačuvati mnogo novca, vremena i živaca.

Ako planirate kupovinu polovnog upravljačkog sistema:

Potrudite se da unapred dogovorite isporuku kompletne dokumentacije – ne samo opreme!
Pregledajte dokumentaciju na vreme, često se dešava da stari vlasnik isporuči nepotpunu ili neodgovarajuću dokumentaciju.
Potrudite se da obezbedite pomoć tehnologa/mašinca starog vlasnika. Često je i pomoć starih operatera dragocena.
Obezbedite kontakt firme koja je pravila softver.
Obezbedite konfiguracione fajlove svih komponenti sistema i eventualne lozinke.

Doneli ste polovan upravljački sistem u svoju fabriku:

Obezbedite vreme za detaljnu proveru sistema automatike: ormana, kablova, periferije. Proverite sve sekvence. Sve što preskočite, iznenadiće vas u ekspolataciji!
Obezbedite backup svih softvera. Sve se kvari, a polovni sistemi još i brže. Ne dozvolite da ostanete trajno bez programa. Ovde možete videti kako se sprovodi backup/restore na Simatic panelima.
Za bilo kakve promene na softveru je najbolje da obezbedite podršku firme koja je pravila sofver.
Ukoliko niste uspeli da stupite u kontakt sa proizvođačem, stojimo na raspolaganju!

Print Email

  • Home
  • Rekonstrukcija upr. sistema

Breadcrumbs

  • Home
  • Rekonstrukcija upr. sistema
logo mob

 ensr